לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:00
8:50